About us

Janez Premk

rojen leta 1973 v Kranju; študiral umetnostno zgodovino na FF v Ljubljani; doktoriral leta 2005; več let bil zaposlen na FF v Ljubljani kot mladi raziskovalec 
in raziskovalec pri ZIFF.

Od leta 2010 je direktor Raziskovalno-dokumentacijskega centra JAS in se ukvarja z:

  • vodenjem centra
  • zgodovinskimi in umetnostnozgodovinskimi raziskavami
  • vodenjem Judovskega arhiva Slovenije; vzdrževanjem elektronskega kataloga in zbirke dokumentov
  • projektnim vodenjem
  • izobraževanjem
  • kulturnim turizmom (licenca za turistično vodenje).

Anja Premk

rojena leta 1981 v Kranju; študirala arhitekturo na FA v Ljubljani; diplomirala 2005 s temo Prostorski razvoj Begunj na Gorenjskem. 
Leta 2007 opravila strokovni izpit za konservatorko z nalogo Konservatorski načrt za trgovino Urbanc. 
  • strokovni vodja pri izdelavi konservatorskih načrtov
  • priprava dokumentacije za restavriranje in obnovo kulturne dediščine
  • piše prvi slovenski konservatorski blog.