Raziskovalno-dokumentacijski center JAS

ustanovljen leta 2010, se osredotoča na:

  • raziskovanje in dokumentacijo na področju humanistike in družboslovja
  • raziskovanje kulturne dediščine in izdelavo konservatorskih načrtov
  • dokumentacijo in vzdrževanja elektronske baze podatkov Judovskega arhiva Slovenije
  • študij provenience

V letu 2019 je inštitut pridobil status znanstvenoraziskovalnega centra, ki ga priznava Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Ustanovljena je bila nova sekcija: Znanstvenoraziskovalni center JAS.

Rezultat delovanja zavoda so številne publikacije znanstvenih, strokovnih in poljudnih vsebin, elaborati konservatorskih načrtov za kulturne spomenike, predavanja in strokovna vodstva, organizacija delavnic … saj nam je pomembno, da rezultati raziskav pridejo do zainteresirane javnosti in ji širijo obzorja.