About us

Short Bibliography:

Janez Premk

 • Mariborska sinagoga, Janez Premk, Anja Premk. Ljubljana, 2015.
 • Tracing Jewish Heritage: A Guidebook to Slovenia, Janez Premk, Mihaela Hudelja. Ljubljana, 2014.
 • Kentaver lokostrelec z Brd na Bledu, Janez Premk. Bled, 2014.
 • Šola na Preloki, pričevalka ljudske kulture: dokumentacijsko-konservatorski oris, Janez Premk, Anja Premk. Ljubljana, 2014.
 • Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem / Tracing Jewish Heritage in Slovenia : razstava, Janez Premk. Maribor, 2009.
 • The new iconography of Crist and the changes in depiction of the Jews in High and Late Middle Ages, Janez Premk. Reka, 2008.
 • Judje v srednjeveški mestni četrti: podoba, stičišča, anahronizmi, Janez Premk. Ljubljana, 2008. Objavljeno v: Breda Čebulj-Sajko (ur.). Etnologija in regije, Ljubljana, Urbana etnologija in identitete Ljubljane.
 • Hebrejske črke v umetnosti, Janez Premk, Stefan Schorch. Reka, 2007.
 • Odnos do judovstva v umetnosti vzhodnoalpskega prostora od 13. do 16. stoletja : doktorska disertacija, Janez Premk. Ljubljana, 2004.
 • “Intellectual or ironic lyrism” and the Serbian painting group Mediala, Janez Premk. Cluj-Napoca, 2004.
 • Kulturni spomeniki in pisni viri iz srednjeveškega Maribora kot pričevalci življenja judovske skupnosti : magistrsko delo, Janez Premk. Ljubljana, 2002.

Anja Premk

 • Mariborska sinagoga, Janez Premk, Anja Premk. Ljubljana, 2015.
 • Lukatov kozolec, leseni dragulj Mirnske doline, Anja Premk. Objavljeno v SLO slovenski zgodovinski magazin, št. 8 (november 2015).
 • Šola na Preloki, pričevalka ljudske kulture: dokumentacijsko-konservatorski oris, Janez Premk, Anja Premk. Ljubljana, 2014.
 • Konservatorski načrt za Ljubljana  – Hiša Križevniška 3 : projektna dokumentacija, Anja Premk, Janez Premk, Zoran Trop, Žiga Rehar et al. Ljubljana 2014.
 • Gradbena dejavnost Fritza Friedrigerja in Maksa Czeikeja v Mariboru, Martina Perše, Anja Premk, Natalija Zanoški. Ljubljana, 2013.
 • Konservatorski načrt za Brežice – Hiša Cesta prvih borcev 22 : projektna dokumentacija, Anja Premk, Tjaša Pristov, Žiga Rehar, Zoran Trop. Ljubljana 2012.